Catalan Water Partnership | S’INICIA UN DELS PROJECTES EUROPEUS PARTICIPAT PEL CATALAN WATER PARTNERSHIP: EL PROJECTE SEA4VALUE
23960
post-template-default,single,single-post,postid-23960,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

S’INICIA UN DELS PROJECTES EUROPEUS PARTICIPAT PEL CATALAN WATER PARTNERSHIP: EL PROJECTE SEA4VALUE

S’INICIA UN DELS PROJECTES EUROPEUS PARTICIPAT PEL CATALAN WATER PARTNERSHIP: EL PROJECTE SEA4VALUE

 

  • El projecte Sea4Value està finançat pel programa Horizon2020 de la Unió Europea, compta amb un total de 15 socis de 7 països europeus diferents i té un pressupost de 7 milions d’euros.

 

  • L’objectiu del Sea4Value és el de recuperar metalls i minerals escassos i amb un alt valor econòmic a partir de les salmorres provinents dels processos de dessalinització d’aigua de mar.

 

Durant el juny de 2020 s’inicia el període d’execució del projecte Sea4Value. Aquest projecte, està liderat pel centre tecnològic Eurecat i compta amb un total de 15 entitats participants, entre les quals es troben 5 universitats i 2 entitats europees. Dins el consorci també pren part el Catalan Water Partnership, FCC Aqualia i un total de 5 empreses internacionals més.

Aquest projecte, neix com a iniciativa a partir del reconeixement per part de la Unió Europea de la importància estratègica de determinats metalls i minerals, en relació a la seva utilització com a matèria prima per part de diversos sectors industrials d’activitat rellevants a Europa. Tot i la importància d’aquests materials, la seva obtenció és costosa i s’estima que els costos d’extracció i/o importació d’una bona part dels mateixos s’incrementarà notablement durant els pròxims anys. Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica, el projecte Sea4Value va ser concebut amb l’enfoc de posar la innovació tecnològica al servei de la indústria, dins el marc de l’Economia Circular. Així dons, la idea principal del projecte és obtenir un total de 9 metalls i minerals clau per a la indústria a partir de les salmorres generades durant el procés de dessalinització d’aigua de mar. Actualment, aquestes salmorres són considerades un residu en la seva totalitat tot i que contenen una elevada quantitat d’elements traça en volums prou importants com per esdevenir un recurs en els propers anys.

El projecte també té una gran ambició des d’una vessant tècnica. L’objectiu principal del Sea4Value és el d’identificar, combinar i optimitzar metodologies que permetin separar, concentrar i cristal·litzar metalls i/o minerals d’interès, per tal de poder ser utilitzats posteriorment com a un recurs per part de la indústria. D’aquesta manera s’aconsegueix assegurar l’aprovisionament de minerals i metalls bàsics per a les activitats industrials a Europa, a la vegada que es creen noves cadenes de valor a partir de les salmorres que a data d’avui són tractades com un residu.

Per tal d’assolir aquest objectiu, els 15 socis del projecte col·laboraran per tal de optimitzar un total de 10 processos industrials preidentificats, treballats de manera conjunta per tal de garantir que l’extracció dels minerals i metalls diana sigui tècnica i econòmicament viable. Aquests processos estan relacionats, entre d’altres, amb l’extracció per mitjà de solvents, l’extracció per mitjà d’ions dissolts, les membranes selectives, microfiltració o la impressió 3D de mòduls d’adsorció. Totes aquestes tecnologies es troben encara en fases de proves, no són comercialitzables i requeriran de la combinació dels camps d’expertesa dels diversos socis implicats per a la seva posada a punt i optimització per a l’assoliment dels rendiments finals.

El projecte també compta amb dues plantes demostratives. Aquestes plantes seran les responsables de la posada en pràctica dels processos d’extracció, concentració i cristal·lització dissenyats i optimitzats durant l’execució del projecte. Concretament, es tracta de dues plantes dessaladores: una al mar Mediterrani (Dènia) i l’altre a l’oceà Atlàntic (Fonsalia). Totes aquestes activitats impliquen la col·laboració de 7 països Europeus i compten amb un important pressupost de 7 milions d’euros.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.