Catalan Water Partnership | Quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER celebrada a Lisboa
27880
post-template-default,single,single-post,postid-27880,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER celebrada a Lisboa

Quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER celebrada a Lisboa

El passat dia 13 d’octubre va tenir lloc a Lisboa la quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER. Aquest projecte està finançat per la quarta convocatòria de INTERREG-SUDOE i sorgeix de la col·laboració entre clústers, centres de recerca, empreses d’aigua i comunitats d’usuaris de Portugal, Espanya i França, essent liderat per l’Instituto Geológico y Minero de España.

Durant la reunió que va tenir lloc a Lisboa, els diversos socis de projecte van posar en comú els última avançaments tècnics del projecte i van prendre accions per tal de sumar esforços de cara a les activitats de projecte que s’hauran d’executar durant el darrer període de 6 mesos. El CWP va presentar els avanços en l’elaboració d’un eBook que englobi les 30 bones pràctiques de gestió d’aigües subterrànies identificades pels clústers participants, els resultats del mapeig d’esdeveniments rellevants vinculats a l’aigua subterrània on poden participar els socis i l’estratègia de comunicació que es durà a terme a través de la newsletter del projecte.

En el conjunt dels socis participants, els avançaments realitzats fins ara corresponen a la cerca de eines innovadores i bones pràctiques en la gestió d’aigües subterrànies, la elaboració de noves estratègies de modelització d’aqüífers i la validació de nous sistemes de presa i interpretació de dades en diversos demostratius emplaçats als 3 països participants. AQUIFER es va idear amb l’objectiu de desenvolupar noves eines i generar coneixement per a millorar la gestió i l’explotació sostenible de les aigües subterrànies considerant els escenaris d’escassedat futura. Unes eines i coneixement que, actualment, esdevenen un actiu cada vegada més importat per cobrir el buit de coneixement sobre aquests recursos hídrics.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.