Catalan Water Partnership | HYDROLEAKS2.0
27633
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-27633,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

HYDROLEAKS2.0

Category
Projectes d'R+D i innovació
About This Project

Període execució:

Desembre 2021 – Agost 2022

Coordinador

 

 

 

Participants

Descripció

El projecte HYDROLEAKS2.0 és una activitat de desenvolupament experimental que parteix de la necessitat de les entitats gestores de xarxes de distribució d’aigua de millorar el control de les instal·lacions. Sorgeix a partir de les dades i resultats obtinguts a l’anterior projecte HYDROELAKS i es fonamenta en la col·laboració entre empreses de base tecnològica que ofereixen diferents solucions del camp de la digitalització, entitats gestores de xarxes de distribució d’aigua i clústers. HYDROELAKS2.0 planteja el desenvolupament de noves eines d’intel·ligència artificial per calcular les fuites als operadors d’aigua, utilitzant models d’alta resolució temporal i espacial que tinguin en compte tant les fuites reals com les fuites aparents. Com a resultat final, el projecte planteja generar un Clon Digital o Digital Twin d’una xarxa de proveïment i emprar noves solucions que, a través de l’ús de la IA, permetin la detecció de les fuites. Els resultats es gestionen a través d’una plataforma digital, que ja suposa una important millora operativa i econòmica per a les empreses d’explotació del cicle de l’aigua, i una reducció dels esforços de gestió de les xarxes. Tot això serà un primer pas que obrirà la porta a nous desenvolupaments en futures fases del projecte.

En fases posteriors, el projecte posarà el focus cap a una solució orientada a un manteniment preventiu, nous algorismes per a la gestió operativa de les xarxes d’aigua i les fuites o la previsió econòmica d’inversions, basant-se novament en solucions d’IA. L’objectiu principal del present projecte és, doncs, calcular amb una elevada resolució i freqüència les fuites reals, de fons i incrementals a partir de la combinació de diferents eines digitals. En aquest sentit, els objectius que es deriven d’aquest objectiu general més ampli són:

  • Disposar de dades observades fiables, la qual cosa implica disposar de processos que detectin i corregeixin dades anòmales (incloent-hi l’absència de dades), a nivell de sensor (edge validation) i a nivell de base de dades (database validation).
  • Disposar de processos que detectin la presència de fuites de la xarxa i una localització la més precisa i automàtica possible. Determinats processos podran o no requerir un model hidràulic previ (data-driven vs. model based), de manera que un subconjunt d’aquests processos es puguin aplicar a altres xarxes d’abastament que encara no disposin de model calibrat.

Aquest projecte suposarà una millora en clau de gestió de xarxes de distribució d’aigua per a les entitats operadores participants en el projecte, tenint la possibilitat de ser replicada i escalada segons les necessitats d’altres entitats gestores. Aquesta millora es traduirà en un cost millor del servei per als abonats, en una disminució de les pèrdues d’aigua, amb la consegüent millora en matèria de sostenibilitat i finalment en la millora de l’operació i el manteniment d’infraestructures de les companyies gestores de xarxes.

Finançament:

HYDROLEAKS2.0, amb número d’expedient AEI-010500-2021b-154, està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria d’AEIs del 2021 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.