Catalan Water Partnership | BIODAPH2O – Eco-efficient system for wastewater tertiary treatment and water reuses in the Mediterranean region
27980
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-27980,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

BIODAPH2O – Eco-efficient system for wastewater tertiary treatment and water reuses in the Mediterranean region

Category
Projectes, Projectes d'R+D i innovació
About This Project

Període d’execució: 

Agost 2022 – Gener 2026

Logotip del projecte:

 

 

 

 

Coordinador:

 

 

 

 

 

 

Participants:  

 

 

 

 

Descripció:

El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O) està finançat dins del programa LIFE, que és l’únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l’acció climàtica. El projecte té una durada de 42 mesos, finalitzant el gener de 2026 amb un pressupost total de 2,1 M€. El projecte està coordinat per la Universitat de Girona (UdG) i els socis són ACSA (Grup Sorigué), Institut d’Avaluació Ambiental i Aigua. Investigació (IDAEA-CSIC), MINAVRA Techniki, Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA), Centre Tecnològic BETA (UVic-UCC) i Catalan Water Partnership (CWP).

LIFE BIODAPH2O és un projecte demostratiu amb l’objectiu principal d’ampliar i implementar un tractament terciari d’aigües residuals ecoeficient basat en la natura (BIODAPH) en dos llocs de demostració situats en dues regions amb estrès hídric de l’àrea mediterrània. Aquest sistema produirà aigua regenerada que contribuirà a disminuir els abocaments de contaminants als ecosistemes d’aigua dolça i a promoure la reutilització agrícola. El sistema BIODAPH, desenvolupat prèviament durant el projecte INNOQUA, es basa en la capacitat de depuració d’organismes biològics: puces d’aigua (Daphnia), microalgues i biofilms per a l’eliminació de contaminants (nutrients, carboni orgànic, sòlids en suspensió, patògens, metalls pesants, emergents i prioritaris contaminants, i microplàstics). Aquest sistema compacte i de baix consum energètic no produeix fangs ni utilitza productes químics per al seu funcionament.

La implantació d’aquest sistema a la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Quart, Espanya, reduirà l’impacte dels abocaments secundaris d’aigües residuals al riu Onyar, alhora que millorarà la qualitat química i ecològica dels ecosistemes aquàtics d’aquest riu i permetrà assolir els estàndards establerts en la Directiva marc de la CE (Directiva 2000/60/CE). En el cas de Grècia, el sistema BIODAPH s’implantarà al costat de l’EDAR d’Antissa a Lesbos, que inclou unitats modulars de digestió anaeròbica de manta de fangs de flux ascendent, aiguamolls construïts i una unitat UV, posada en funcionament com a part del projecte HYDROUSA. Aquests tractaments modulars permetran provar el sistema BIODAPH en diferents configuracions per obtenir aigua regenerada d’acord amb el Reglament UE 2020/741 per regar 7.000 m2 de sòl agrícola proper.

Els principals resultats esperats / lliuraments públics del projecte es detallen a continuació:

  • Informe d’avaluació de polítiques amb l’avaluació de polítiques i legislació i contacte amb les administracions (D2.1).
  • Pautes per a la posada en marxa i funcionament del reactor BIODAPH (disseny, construcció, operació, assaig i optimització), així com els requisits de seguiment per avaluar-ne l’eficiència (D3.2).
  • Memòria gràfica amb imatges, esquemes i mapes de les dues plantes de demostració (jaciment espanyol i jaciment grec) i les seves característiques principals (D3.3).
  • Resultats de l’avaluació de les plantes de demostració en tres períodes diferents: després dels primers sis primers mesos (D4.1), després de les plantes de demostració de BIODAPH optimitzades a cada emplaçament (D4.2), i després de llarg temps de funcionament en condicions òptimes ( D4.3).
  • Memòries d’avaluació de sostenibilitat (D4.4 – Avaluació d’impacte ambiental (ACV) i Avaluació tecnoeconòmica (LCC) Informe intermedi i D4.5 – Informe final d’avaluació d’ACV i LCC).
  • Impacte del BIODAPH en l’estat ecològic i químic de l’ecosistema fluvial després de l’actuació (D4.6).
  • Impacte de l’aigua recuperada BIODAPH sobre la productivitat i la qualitat agrícoles després de l’acció (D4.7)
  • Informes d’indicadors clau recollits en una matriu sobre l’acompliment del projecte (D4.8 i D4.9).
  • Pla de difusió, document que descriu un pla exhaustiu de totes les activitats de difusió del projecte i que ofereix les directrius de difusió que han de seguir tots els socis (D5.1) i llocs web (D5.2).
  • Manual i directrius BIODAPH2O amb fitxa tècnica de disseny per implementar la tecnologia a gran escala (D6.2).

Finançament:

Co-funded by the European Union Life Programme under Grant Agreement nº 101074191 – LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O