Catalan Water Partnership | AN INNOVATIVE PROJECT FOR POSITIONING CATALONIA AS A REFERENCE IN INTELLIGENT WATER MANAGEMENT IN THE HOTEL SECTOR
21087
post-template-default,single,single-post,postid-21087,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

AN INNOVATIVE PROJECT FOR POSITIONING CATALONIA AS A REFERENCE IN INTELLIGENT WATER MANAGEMENT IN THE HOTEL SECTOR

AN INNOVATIVE PROJECT FOR POSITIONING CATALONIA AS A REFERENCE IN INTELLIGENT WATER MANAGEMENT IN THE HOTEL SECTOR

  • El projecte WATERTUR està finançat per ACCIÓ i el fons de desenvolupament regional FEDER, amb un pressupost total de 1.536.798€ i una dotació de 516.776 €, té una durada de 36 mesos. El projecte forma part de la Comunitat d’Aigua RIS3CAT i està coordinat pel Catalan Water Partnership.
  • L’objectiu de la iniciativa és la implementació de sistemes intel·ligents de tractament i monitorització innovadors per a facilitar l’estalvi i una gestió més sostenible de l’aigua en hotels.
  • Un total de 7 entitats participaran cooperativament per introduir noves tecnologies: bioreactors anaeròbics de membrana, murs verticals i tecnologies bioelectoquímiques , la implementació d’aquestes tecnologies es farà al Vilar Rural de Sant Hilari, propietat del grup SERHS.

 

Durant l’any 2018 s’ha posat en marxa el projecte WATERTUR, el qual forma part d’una de les comunitats RIS3CAT, la comunitat RIS3CAT aigua. Aquestes comunitats són projectes finançats per ACCIÓ i el fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), el seu objectiu és la suma d’esforços per part d’empreses, universitats i centres de recerca per tal d’impulsar sectors clau i estratègics de l’economia catalana per mitjà de la innovació.

La comunitat RIS3CAT aigua es va impulsar el 2017 i s’estructura en sis projectes. El projecte “Recerca de tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en hotels” (WATERTUR), està coordinat pel clúster de l’aigua de Catalunya (Catalan Water Partnership) i hi participen un total de 5 empreses: Sorigué, AERIS Tecnologias Ambientales, Lavola, SERHS, Fluidra i un centre tecnològic enfocat a la millora industrial (LEITAT).

Totes les tecnologies de les empreses participants, adherides al CWP, es validaran o posaran en marxa en un establiment hoteler propietat d’un grup empresarial de referència a Catalunya (SERHS hotels). L’objectiu dels diferents participants del projecte és treballar cooperativament per establir sinèrgies basades en la seva complementarietat tècnica i de coneixement per tal de desenvolupar tecnologies innovadores per a la gestió intel·ligent del cicle de l’aigua en hotels.

El projecte WATERTUR es desenvolupa seguint tres línies principals. La primera és la optimització i la posada en marxa de tecnologies punteres emplaçades a les  pròpies instal·lacions turístiques per tal de millorar-ne el tractament de les aigues residuals i permetre la seva reutilització. La segona involucra la implementació de tecnologies intel·ligents per a la gestió de les aigües recreatives com les piscines. La tercera és la implementació de plataformes de seguiment i monitorització del cicle de l’aigua, així com de càlcul de la petjada hídrica i de carboni per tal de dotar d’intel·ligència a l’ús de l’aigua en aquest tipus d’instal·lacions i calcular indicadors de sostenibilitat a temps real. Aquest fet permet un seguiment tant a l’establiment hoteler, així com conscienciar a l’usuari del seu impacte i com les seves decisions poden reduir l’ús de l’aigua.

A Catalunya el sector de l’aigua té una facturació agregada de 4.480 milions d’euros el 2017 i dona feina a més de 23.000 treballadors, també compta amb més de 400 empreses en tota la cadena de valor. Així mateix, el sector turístic també es un sector clau per l’economia catalana. Aquest projecte preveu un important impacte per tal d’assolir un ús més sostenible del recurs aigua en el sector turístic. Com es ben sabut Catalunya és una zona d’estrès hídric crònic. Aquest escenari es veu agreujat per les tendències derivades del canvi climàtic i la massiva afluència turística concentrada en pocs mesos l’any fa encara de major interès estratègic aquest projecte. Iniciatives com el projecte WATERTUR són cada vegada més importants per tal d’assegurar la gestió òptima d’aquest recurs i per poder garantir-ne la qualitat i disponibilitat pels anys vinents. En els darrers anys el CWP i moltes de les empreses participants en el projecte estan liderant diverses iniciatives d’economia circular, reutilització i ús sostenible de l’aigua gràcies a noves tecnologies en el sector turístic en projectes d’R+D+i, essent uns dels actors més destacats en el binomi aigua-turisme.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.