Catalan Water Partnership | Resum de les conferències de la jornada
16197
post-template-default,single,single-post,postid-16197,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Resum de les conferències de la jornada

Resum de les conferències de la jornada

Josep Enric LLebot. Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

El Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sr. Josep Enric Llebot va afirmar en la inauguració que “Catalunya és forta en empreses del sector de l’aigua i del sector dels residus. Les empreses tenen tradició, expertesa i reconeixement internacional. El Catalan Water Partnership és una exitosa iniciativa, que proporciona als seus integrants més oportunitats i una major resiliència en un context internacional d’alta competència.”

Antoni Ma. Grau. Director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya

El director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau, ha explicat en la seva intervenció a les jornades que la Generalitat “impulsa la política industrial del país amb un enfoc sectorial, on l’aigua hi té un paper rellevant”. Grau ha destacat que s’estan identificant “àrees estratègiques del sector de l’aigua per potenciar la internacionalització de les empreses i l’atracció d’inversió estrangera per fer de Catalunya una regió de referència global”.

Joan Martí. Gerent dinamització de clústers ACCIÓ

“Els clústers son una eina per aportar optimisme. Les empreses que participen als clústers per definició, son les empreses més actives d’una determinada cadena de valor o negoci i venen al clúster per fer projectes. És un entorn on es poden compartir problemes, reptes, però sobretot oportunitats”.
Durant la ponència va fer esment en varies ocasions que no hem d’oblidar que no hi ha sectors en crisi, ni sectors d’èxit; Existeixen estratègies guanyadores i obsoletes en tots els sectors i com el clúster és també un espai per impulsar noves línies de negoci del sector.

Xavier Amores. Cluster Manager del CWP

“El clúster és un espai per generar relacions, confiança i d’aquests en sorgeixen els projectes”.
Es va explicar el funcionament del Catalan Water Partnership i la seva evolució en els darrers anys, així com exemples de projectes d’R+D i de desenvolupament de negoci en el que han participat diversos dels socis del CWP. El clúster genera oportunitats a partir d’iniciatives proposades pels socis i en base a elements d’interès comú. Es van explicar iniciatives en el sector alimentari, turístic, en internacionalització, però també en convocatòries recents presentades a HORIZON202, LIFE+, ajuts del MINETUR o d’ACC10.

Daphné de Feligonde. Pôle Compétitivité EAU

“Unir i enfortir les relacions internacionals”
Des de Pôle EAU, els seus objectius són clars: augmentar la participació en el mercat estranger dels seus associats, compliment i desenvolupament de les relacions entre grans i petites empreses i grups d’investigadors i aprofitar les eines regionals i nacionals existents i contribuir a programes comunitaris.

Kristina Apiñaniz, Directora General ACLIMA

“Oferim solucions innovadores en tots els graons del cicle integral del medi ambient, recentment hem començat a treballar en una iniciativa de clusteritzar el sector de l’aigua”
Kristina feia referencia a la seva ponència que s’ha de tenir en compte diferents aspectes relacionats amb el clúster i comentava que s’ha de treballar les polítiques clúster amb una perspectiva a llarg termini, que els processos de clusterització necessiten de líders relacionals (d’aquí el fet de la importància de les persones) i la avaluació de les polítiques de clústers.

Frank Rogalla, director IT.Aqualia

“Water is Energy – Wastewater is a Resource
Smart and Sustainable Cities Integrate Innovative Approaches to Harvest and Reuse them !”
Va fer èmfasis a la importància de l’aigua a la vida quotidiana així com va fer esment dels projectes que tenien previst desenvolupar al llarg d’aquest anys, així com casos d’estudi.

Idsart Dijkstra. KWR Watercycle Research Institute.

“More than 40 years Bridging Science to Practice”
Idsart va explicar, entre d’altres coses; el finançament de projectes holandesos i la cooperació público-privada. Els empresaris i investigadors col·laboren en la cerca de nous productes innovadors i en el desenvolupament de projectes, el govern holandès ajuda aquestes empreses proporcionant una contribució anual ja sigui via organitzacions com el KWR, o el Netherlands Water Partnership. Els agents contribueixen d’una manera molt més clara a una estratègia col·lectiva, de país, on l’aigua és un element fonamental i on hi ha un know-how molt desenvolupat.

Juan Lema. Universitat de Santiago de Compostela.

“De la ciència (ficció)… a la (Eco) Innovació”
A la ponència va fer esment repetides vegades de la importància de les 3R: Recover, Re-use and Reduce.
Recuperar: energia, metalls, cel·lulosa, productes químics…
Reutilitzar: aigua i llots de suficient qualitat.
Reduir: Energia, llots, espai, emissions, CAPEX,OPEX…

Xavier Marginet. Consultor. Regió andina

“Oportunitats de internacionalització coneixent els partners i la transferència tecnològica”
La ponència va permetre conèixer oportunitats de mercat en la regió andina, i com de les problemàtiques ja conegudes tecnològicament de Catalunya i resoltes, se’n pot treballar per convertir-les en negoci en aquests països.
Les necessitats de la regió andina i les punts a potenciar, juntament amb una explicació de casos concrets i possibles solucions.

Jorge Molinero. Amphos21

“ Internacionalització del negoci de l’agua: Perú i Chile”
La ponència va permetre conèixer l’empresa amb l’evolució de la mateixa en aquests darrers anys amb una perspectiva internacional i com a cada país l’estratègia d’èxit ha estat diferent. Va destacar la importància de disposar d’un coneixement i servei d’alt valor afegit que faciliti la internacionalització mitjançant una estratègia de diferenciació i la necessària presència en el propi país per poder-se consolidar.

Javier Albarracín.IEMED

“ OPORTUNITATS DE NEGOCI A LA MEDITERRANIA: l’aigua”
Va donar algunes xifres significatives de la Mediterrània en la qual es reflectien les principals magnituds per països (renta per càpita, comerç bilateral del darrer any, etc).
A l’hora va fer reflexió del gran urbanisme creixent i com aquesta és una gran oportunitat. També, com l’impacte del canvi climàtic al Nord (Espanya i Grècia) i al sud (Algèria, Líbia, Egipte…) farà que els temes d’assegurament de l’abastament de l’aigua i en qualitat siguin cada vegada més importants. Es van explicar oportunitats sobretot als grans mercats, com Turquia, Marroc i Egipte. Finalment va apuntar les grans necessitats presents com per exemple les dessaladores i potabilitzadores a Algèria, Egipte, Gaza…

Amadeu Jensana. Casa Àsia

“ Àsia: Internacionalització del negoci de l’aigua.”
Va fer referència a l’estat dels recursos hídrics a la Xina juntament amb de la Índia, va donar informacions com que 400 de les 600 principals ciutats de la Xina tenen problemes de subministrament, finalment va donar una visió de les oportunitats de negoci tant amb el cas de la Xina com amb l’Índia.

Guillermo Ricarte. Creafutur

“Nous clients i noves necessitats”
La ponència va permetre conèixer on es troba el nou consumidor mitjançant una combinació de les necessitats (laterals no cobertes), les tendències (socials,culturals i de mercat) i els objectius i capacitats.
Algunes de les conclusions que es van extreure és que la Sostenibilitat ven i genera benefici donat que el client final demana el producte amb aquesta característica i això es transmet a tota la cadena de valor.

Eduard Fernàndez. Manager Global Tech. Services Melià

“Consumo de agua sector turístico Compromiso con el desarrollo sostenible”
La ponència va permetre conèixer com un gran grup turístic ha integrat l’estratègia de sostenibilitat, quines mesures han pres per reduir els consums i com és un element estratègic tant a nivell d’operacions com de marketing. Un excés de consum dels recursos de l’aigua pot presentat problemes de l’ordre ecològic i paisatgístic i competències com el desenvolupament d’altres sectors essencials com l’agricultura o la pròpia població dels destinataris motiu que fa que calgui una especial cura en la gestió d’aquest recurs. Pel que generalment, estalviar aigua en turisme, es invertir en seguretat, en qualitat i conservació de recursos que formen part dels propis actius del destinatari.

Jordi Barbarà. Cap de Planta de DAMM.

“ Evolucionar i millorar son les claus de l’èxit d’una Organització en un entorn canviant i altament competitiu”
Va fer comparatives entre fa uns anys i com es troben en l’actualitat amb una millora notable en l’estalvi de recursos hídrics. Segons es va explicar algun dels canvis que han ajudat notablement ha sigut la nova organització i cultura del desenvolupament de persones com motor del canvi, fent a tothom partícip de l’estratègia d’estalvi, amb eines de control avançades i amb mesures innovadores per l’estalvi d’aigua que ha permès convertir-los en una organització més eficient, flexible i adaptable..

Charo Saavedra. Carbon Project Manager.Danone

“Per a Danone, els aliments saludables comencen en un entorn saludable”
El pla2020 de l’empresa es centra en 4 eixos en tota la cadena de valor: Aliments sans i equilibrats elaborats en entorns saludables, protegir els recursos hídrics, assolir el 50% de reducció de CO2 i transformar els residus en recursos. Una dada que reflecteix l’evolució és que el consum d’aigua de Danone és un 30% menor que la mitjana del sector.

Miguel Ángel Gilarranz. Coordinador del Water JPI

“ Financiació mitjançant la JPI de l’aigua i 2020”
Ens va donar a conèixer noves iniciatives i oportunitats per a la Innovació sobre l’aigua a la UE. El repte social és aconseguir sistemes d’ aigua sostenibles per una economia sostenible a Europa i al mon. Es van presentar les convocatòries d’ajuts més recents focalitzades en l’àmbit aigua tant de WATER JPI com d’H2020.

Julia Garcia Montaño.LEITAT

“REWAGEN : Sistema de tractament d’aigües electroquímiques en la indústria làctia amb recuperació d’hidrogen i producció d’electricitat”
En aquest cas Julia Garcia va presentar el programa del REWAGEN en el qual ens va fer arribar algunes de les problemàtiques i objectius als que feien front o la estratègia que seguien. Alhora ens va presentar la Tecnologia Electrocoagulació en la qual va explicar els objectius, el nou disseny de cel·la, alguns dels resultats obtinguts o els passos que tenien previst properament en el marc d’aquest projecte europeu.

Juanjo Garcia CTM, Ignasi Rodriguez de Roda. UdG i Xavier Amores CWP.

“Proposta de la Comunitat RIS3CAT aigua”
Presentació dels eixos principals i instruments del RIS3CAT i breu i concisa explicació del que han fet fins el moment. Com per exemple quina ha estat la primera proposta de marc de treball on definir els projectes RIS3CAT o quins són els objectius marcats de cara als anys vinents.

Jordi Cros. Director Product & Solutions Area

“Transferència de resultats de R+D al mercat”
La ponència es va iniciar amb una reflexió sobre els motius per innovar des d’una empresa i quins són els objectius en aquest cas i quan s’espera treure’n el rendiments. En la seva ponència va voler detallar alguns elements clau que cal plantejar-se quan es fan grans inversions en innovació i quines alternatives cal considerar per
finançar la Innovació. També va fer esment, de projectes aprovats en els darrers anys i la participació en nous projectes per part d’ADASA.

Lourdes Vega. MATGAS

“The concept of open of innovation”
Durant la ponència va donar exemples de gasos que s’utilitzen pel tractament de l’aigua i altres temes més complexos com poden ser: La tecnologia basada en l’oxidació d’ozó que es pot utilitzar ja sigui com un reactor AOP o com un sistema de dissolució d’ozó alta eficiència per a l’eliminació de contaminants emergents, color, olor, etc. DQO de diferents tipus d’aigües, etc. La ponència va permetre conèixer de primera mà alguns dels projectes més innovadors que està fent MATGAS i la rellevància de la cooperació amb els diversos agents del sistema d’innovació.

Irene Jubany.CTM

SMARTSTRIPPING_ Sistema de tractament insitu d’aigua subterrània”
Durant la seva ponència va anomenar algunes de les tecnologies presents en la recuperació d’aigües subterrànies. Així mateix com aspectes que dificulten la recuperació d’aigües subterrànies com es el cas dels contaminants (BTEX,MTBE…), també va donar a conèixer alguns casos d’estudis que s’havien dut a terme al CTM.

Lara Valentín.LEITAT

“Demonstrating integrated innovative technologies for an optimal and safe closed water cycle in Mediterranean tourist facilities”
Va explicar el projecte demEAUmed des de els objectius i les tecnologies fins als resultats esperats o aspectes claus per la seva aprovació. Es tracta d’un projecte WATER INNO&DEMO aplicat al sector turístic i que compta amb tres socis del CWP: ADASA, ICRA i LEITAT.

Carme Sans.UB

“Tractament i reutilització d¡aigua en hivernacles avançats”
La ponència va estar focalitzada en diverses tecnologies per a l’ús eficient dels recursos hídrics, pel tractament dels lixiviats i per aconseguir la màxima reutilització, així com en l’enginyeria de processos d’oxidació avançada o eliminació d’imidacloprid van ser alguns dels aspectes als quals va fer referència durant la seva ponència.

Jesús Colprim.UdG

“ Water innovative solutions by LEQUIA: from basic research to Technology assessment”
Va donar a conèixer algunes de les línies d’investigació en les quals LEQUIA es troba en aquest moment treballant com per exemple:
Valorització dels recursos dins del nexe aigua-energia, sistemes de suport a la decisió ambiental (EDSS), Processos d’adsorció / oxidació avançada per al tractament d’efluents gasosos i líquids.

Vincent Masia.FCR Vento (Aqualogy-CDTI)

“Programa VENTO”
La seva ponència va permetre conèixer el programa VENTO, un fons de capital risc entre Aqualogy i el CDTI. Va explicar els objectius del programa així com una breu explicació del que pretenen aconseguir amb el programa amb les spinn-offs del sector d’aigua i quina és la proposta de Aqualogy.

David Villaró. Caixa Capital Risc

“Caixa Capital Risc – La gestora de capital risc de “la Caixa” ”
A través del Programa EmprenedorXXI, Caixa Capital Risc completa les seves activitats que, conjuntament amb altres entitats públiques i privades, tenen com a objectiu estimular i promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses innovadores a Espanya.

Xavier Dumont. Barcelona Activa. Ecoemprenedors

“ECOEmprenedors XXI”
Presentació del programa ECOEmprenedors XXI. L’objectiu és proporcionar els instruments per a la posada en marxa del projecte empresarial facilitant formació en gestió empresarial i habilitats directives, contractes relacionals i accés a finançaments. Consta de 4 edicions, 40 projectes participants, 33 empreses constituïdes,30 patents,120 llocs de treballs creats…

Xavier Servat.Fluidra Accelera.

“Convertim projectes, en negocis rentables”
Xavier va donar una visió del grup multinacional Fluidra, dedicat al desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de l’aigua. Va exposar que des de Fluidra ofereixen solucions per a la conservació, conducció, tractament i gaudiment de l’aigua, recordant a l’hora que són un dels líders mundials en la fabricació i distribució de solucions per a piscines i wellness, tractament d’aigua, reg i conducció de fluids. Fluidra accelera és una iniciativa per impulsar el suport a empreses en fase llavor, amb el suport econòmic i també tècnic de Fluidra en la seva pròpia acceleradora, una manera també d’impulsar la innovació radical amb emprenedors externs.

Jaume Carol. President CWP

Jaume Carol, el president del Catalan Water Partnership va realitzar la cloenda de la jornada. El president del CWP va posar en valor l’assoliment de l’objectiu inicial de les sessions: promoure la reflexió estratègica conjunta, identificar les oportunitats en la internacionalització i la innovació en un moment de grans canvis en el sector de l’aigua i de nombroses inversions en els principals mercats internacionals. El president va explicar que el clúster viu un període de creixement en associats i número de projectes, que és representatiu de l’emergent pes econòmic dels sectors relacionats amb la sostenibilitat i l’economia verda, així com de la importància creixent de la gestió de l’aigua en les polítiques d’estalvi i eficiència de les empreses industrials i les administracions. Les jornades van reunir a 150 representants de les entitats del sector al llarg dels dos dies i va valorar que amb aquesta segona edició les Jornades s’han consolidat.

Poden consultar el resum de les conferències aquí.

No Comments

Post A Comment