Catalan Water Partnership | Avís legal
23329
page-template-default,page,page-id-23329,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Avís legal

Titular: ASOCIACIÓ CATALANA PER LA INNOVACIÓ I LA INTERNACIONALIZACIÓ DEL SECTOR DE L’AIGUA.

N.I.F.: G64862717

Domicili: Parc científic i Tecnològic de la UdG – Edifici Jaume Casademont, Porta A-B, Despatx 2.2 C/ Pic de Peguera nº 15, Girona (Espanya).

Telèfon: 972 183 338.

E-Mail: comunicacio@cwp.cat 

Propietat de la pàgina i contingut

Vostè està visitant el web www.cwp.cat, titularitat de la ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP, amb CIF G64862717, número 37542 en el Registre d’Associacions i amb seu social al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont, Porta A-B. Despatx 2.2. C/ Pic de Peguera, 15 (17003 Girona).

Exoneració de responsabilitat

La utilització del present Web implica l’acceptació de les condicions expressades en el present avís legal.

CATALAN WATER PARTNERSHIP declina tota la responsabilitat que es derivi d’una utilització no adequada dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés, en qualsevol moment, ja sigui de forma temporal o permanent.

CATALAN WATER PARTNERSHIP rebutja les responsabilitat que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web de terceres persones connectades des de enllaços (links) amb les pàgines web de CATALAN WATER PARTNERSHIP.

CATALAN WATER PARTNERSHIP no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar-se d’un funcionament anòmal del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

El usuaris d’aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix absolutes garanties de seguretat. CATALAN WATER PARTNERSHIP s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada de aquests fets.

Propietat intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes a www.cwp.cat corresponen en exclusiva al CATALAN WATER PARTNERSHIP excepte que en les mateixes s’indiqui altre titularitat. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del CATALAN WATER PARTNERSHIP o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicial es poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

La reproducció total o parcial del web sense l’autorització expressa de CATALAN WATER PARTNERSHIP i dels propietaris de les marques que apareixen en la mateixa queden prohibides.

La reproducció, copia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització expressa per part de CATALAN WATER PARTNERSHIP i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i els logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

La informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquest web pot estar protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial o de qualsevol altre indole. El CATALAN WATER PARTNERSHIP no serà responsable en cap cas de les infraccions de tal drets que pugui cometre com usuari.

Cookies

CATALAN WATER PARTNERSHIP podrà instal·lar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades, també denominats cookies, en el seu ordinador amb la fi de conèixer informació dels visitants a la seva web, però en cap cas aquestes dades seran dades de caràcter personal. El seu navegador, en ocasions, generarà un missatge instantani el qual li donarà la possibilitat als visitants del web d’oposar-se a la instal·lació d’aquests dispositius. En cas d’oposar-se a la instal·lació dels esmentats dispositius, la navegació pel web www.cwp.cat no es veurà afectada de cap forma.

D’altre banda, en el cas de que el navegador no li faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l’informem que les seves dades es recullen i estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat de la Asociación Catalana Para La Innovación Y La Internacionalización Del Sector Del Agua, Catalan Water Partnership, amb les finalitats de gestionar la seva inscripció a l’acte i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.

Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí Catalan Water Partnership, que el mantindrà informat sobre notícies, serveis, activitats, ajuts i formació per a empreses i professionals impulsades per Catalan Water Partnership. Podrà donar-se de baixa d’aquest butlletí fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.

Vostè autoritza expressament la cessió de les dades incloses en l’esmentat fitxer a d’altres entitats co-organitzadores d’aquesta activitat, així com a d’altres entitats per complir fins directament relacionats amb les funcions per a les quals van ser sol·licitades. Així mateix, vostè autoritza també la cessió de les seves dades personals als altres assistents, en cas que l’organització de l’esdeveniment ho consideri una forma convenient de fomentar el networking entre els participants.

Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic comunicacio@cwp.cat .

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A ACTIVITATS COORGANITZADES

 

Responsable del tractament i persona delegada de la protecció de dades

Les entitats coorganitzadores identificades en el formulari que vostè ha complimentat són les responsables del tractament de les seves dades personals.

Pot contactar amb els corresponents delegats de protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades en el formulari que ha complimentat.

 

Quines són les dades personals que tractem, com les hem obtingut i per a quina finalitat

Si vostè ha sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats o serveis, o ha sol·licitat inscriure’s-hi o participar-hi:

Si sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats o serveis, o bé si sol·licita inscriure’s-hi o participar-hi, les seves dades personals identificatives (nom i cognoms i, si escau, DNI/NIF) i de contacte corporatiu/professional (adreça electrònica/postal i telèfon) seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud. Les entitats responsables tractaran totes les dades que vostè hagi facilitat mitjançant aquest formulari d’obtenció de dades.

Les entitats responsables del tractament també tractaran les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetin conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana i adoptar les mesures apropiades per millorar les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització empresarial a Catalunya. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes es tracta de forma agregada i és objecte de protecció i confidencialitat.

Així mateix, si vostè ha participat en alguna de les nostres activitats o serveis, tractarem les seves dades de contacte corporatiu per enviar-li enquestes mitjançant les quals tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció al respecte. Les dades obtingudes mitjançant les enquestes de satisfacció seran tractades per les respectives entitats responsables del tractament amb l’única finalitat de millorar les seves activitats i aconseguir la realització de la missió pública que per llei les hi ha estat encomanada.

Per altra banda, és possible que les entitats responsables del tractament captin imatges i/o veu durant la celebració de les activitats o serveis. Aquesta captació d’imatges i/o veu es fa amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per donar a conèixer les activitats i els serveis que les entitats responsables del tractament realitzen. En cap cas la seva imatge i/o veu serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

Finalment, CATALAN WATER PARTNERSHIP i la resta d’entitats coorganitzadores l’informa que la normativa aplicable les autoritza a remetre, per mitjans electrònics, informació i comunicacions comercials similars a les activitats i serveis a les quals vostè ha participat i que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

En cap cas les entitats responsables del tractament empraran les seves dades per a activitats promocionals a favor de terceres persones o entitats, i li remetran exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, promocions i ajuts vers els quals vostè ha mostrat interès, participat o contractat amb les entitats responsables del tractament. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a rebre aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat “Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica” d’aquesta política.

 

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les activitats o els serveis de les entitats responsables del tractament, o ha sol·licitat inscriure’s-hi o participar-hi:

El tractament de les seves dades personals està legitimat pels motius següents:

  • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació, inscripció, o participació, per a la qual cosa és necessari que les entitats responsables facin el tractament de les seves dades
  • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa en són part
  • El compliment de les finalitats de promoció, impuls, i desenvolupament de l’empresa que les entitats responsables del tractament porten a terme com a missió d’interès públic
  • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat, o organització per a la qual vostè treballa o col·labora està legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que les entitats responsables del tractament porten a terme com a missió d’interès públic
  • Les entitats responsables de les dades tractaran la seva imatge i/o veu amb la finalitat anteriorment referenciada d’acord amb el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica comunicacio@cwp.cat .
  • El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis similars a les activitats i serveis de les entitats responsables del tractament als quals ha participat es troba expressament autoritzat per llei, donat que permet dur a terme aquestes accions de comunicació promocionals per mitjans electrònics, sense necessitat del seu consentiment previ, sempre que es tracti de promocionar activitats o serveis que siguin del seu interès i similars als que són objecte de la relació directa amb Vostè, prèvia acceptació per la seva part de les nostres polítiques de privacitat.. En qualsevol cas, vostè pot oposar-se, ara o en qualsevol moment, a rebre aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat “Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica” d’aquesta política

 

Cessions a tercers, transferències internacionals, i decisions automatitzades

Les entitats responsables del tractament podran facilitar les seves dades personals a administracions públiques (com ara l’Agència Tributària, la Seguretat Social, o l’autoritat en l’àmbit laboral), per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals les entitats responsables del tractament estan subjectes per raó de la seva activitat.

Així mateix, les entitats responsables del tractament l’informen que les seves dades personals poden ser cedides als proveïdors dels serveis que tinguin contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.

CATALAN WATER PARTNERSHIP informa expressament que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als Departaments d’Empresa i Coneixement, a la Direcció General d’Industria i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (entitats destinatàries de les dades) sempre i quan la finalitat del seu tractament hagi estat degudament justificada per l’entitat destinatària de les dades i aquesta nova finalitat sigui compatible amb la finalitat per la qual es varen recollir les dades en un inici. De complir-se aquests requisits, CATALAN WATER PARTNERSHIP estaria complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

En el cas que s’inscrigui, participi o sigui ponent en alguna de les activitats o serveis organitzades per la nostra entitat, CATALAN WATER PARTNERSHIP l’informa que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als altres inscrits, participants o ponents de l’activitat o servei, sempre i quan vostè ho hagi autoritzat expressament i de forma prèvia a la realització d’aquesta comunicació de dades. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica comunicacio@cwp.cat .

En algunes activitats i/o serveis coorganitzats (com ara el Suplier Search Service, els Brokerage Events, entre altres), es realitza una cessió de dades que forma part indispensable d’aquestes activitats i/o serveis, la qual està basada en la relació contractual entre vostè i les entitats responsables del tractament. Aquesta cessió de dades consisteix en posar en contacte a clients, proveïdors i potencials clients que participen en les citades activitats i serveis, doncs és una cessió necessària per a poder complir amb la nostra obligació de prestar-li els mateixos o vetllar per la seva participació conforme la seva sol·licitud.

Les entitats responsables del tractament realitzen transferències internacionals de les seves dades a països on l’entitat té establertes oficines que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“tercers països”). Les dades de contacte de la seva titularitat es transmeten amb l’únic objecte de dotar d’accés al personal de les entitats responsables del tractament que es troben desplaçades a les oficines exteriors i que se sotmeten a les polítiques de les entitats responsables del tractament en matèria de confidencialitat i protecció de dades. Per realitzar aquestes transferències internacionals, les entitats responsables del tractament apliquen les garanties establertes a la normativa vigent i únicament les realitzen per donar compliment a la seva missió d’interès públic. L’informem també que les entitats responsables del tractament tenen contractats serveis a proveïdors tecnològics ubicats a tercers països. Les entitats responsables del tractament han contractat aquests proveïdors per obtenir els serveis necessaris per desenvolupar les seves activitats, els quals han subscrit amb les entitats responsables del tractament els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

En cap cas les entitats responsables del tractament cediran o transferiran les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de “Cessions i transferències internacionals” sense el seu consentiment previ.

Les entitats responsables del tractament no adoptaran decisions que el puguin afectar basant-se únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat pot dirigir-se a la persona delegada de la protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades.

 

Quant de temps guardarem les seves dades personals?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb les entitats responsables del tractament, i una vegada finalitzada aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals aplicables, o durant els terminis necessaris per garantir el compliment de la missió d’interès públic de les entitats responsables del tractament.

Un cop finalitzada la seva relació amb les entitats responsables del tractament, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de les entitats responsables del tractament.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Si desitja saber més informació sobre el termini aplicat al tractament de les seves dades, pot dirigir una petició a comunicacio@cwp.cat .

 

Quins són els seus drets?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se a la persona delegada de la protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades.

 

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant de les persones delegades de la protecció de dades de les entitats responsables del tractament a les adreces abans indicades, o  a l’adreça postal Parc científic i Tecnològic de la UdG – Edifici Jaume Casademont, Porta A-B, Despatx 2.2 C/ Pic de Peguera nº 15, Girona (Espanya).